Manje poznata Istra
Forši niste znali...
Blog
utorak, srpanj 26, 2011
…da kaštel Brigido u Lupoglavu nije izgrađen 1646. kako se to obično navodi u raspoloživoj literaturi, nego jedno stoljeće kasnije. Krivac za pogrešnu dataciju vjerojatno je kamena ploča s tim datumom prenesena iz starijeg kaštela-utvrde Mahrenfels, ali i knjiga "Kašteli raške doline" s kraja 19. stoljeća Camilla De Franceschija.

Prema registru spomeničke baštine, lupoglavski kaštel ili bolje reći utvrđeni ladanjski kompleks, podignut je u 18. stoljeću. Tako u putopisima piše i Vladimir Nazor koji gradnju pripisuje Pompeu Brigidu IV., a ne Pompeu II. iz prve polovice 17. stoljeća.

Oko 1680. godine barun Johann Weikhard Valvasor izradio je vedutu starog kaštela Mahrenfels, danas nepostojećeg, a tada u relativno dobrom stanju. Ta je činjenica bitna jer neki povjesničari i publicisti često navode da je novi kaštel izgrađen i od materijala sa stare utvrde, ne pokušavajući pritom objasniti nelogičnost prema kojoj gradnju novog kaštela smještaju 40-ak godina ranije.

Usput valja upozoriti da u Istarskoj enciklopediji stoji podatak da je Pompeo II. dao izgraditi novi kaštel 1646., a u istoj natuknici kao godina njegove smrti navedena je 1640. (Z. S.)

Lupoglav (z. strahinja)

Kaštel-palača Brigido u Lupoglavu (Zvjezdan STRAHINJA)

forsinisteznali @ 20:59 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
…da je među histarsko-liburnskim božanstvima, odnosno kultovima s kraja željeznog doba koji su preživjeli na početku rimske okupacije Istre, prema poznatim podacima samo jedno muško. Kako navodi Robert Matijašić u Istarskoj enciklopediji riječ je o tajnovitom božanstvu Melosoku (Melosocus) čije se ime spominje na tri posvetna natpisa na žrtvenicima pronađenim pokraj ruševina crkve sv. Tudora nedaleko od Krnice.

Od ženskih božanstava poznata su imena Eje, Trite, Terre Histrije, Borije, Sentone, Jutosike, Irije, Ike, skupine božica Nebres, a kraj Rovinjskog Sela pronađena je ploča s natpisom božici imena Seixomnia Leucitica. Za zanimljivo prevladavanje ženskih božanstava Matijašić kaže da je možda ostatak tradicionalnog matrijarhata u Liburna. (G. P.)

forsinisteznali @ 20:50 |Komentiraj | Komentari: 0
…da je 1510. razoren Stari Rakalj, kaštel iznad rta Mikula u Raškom zaljevu. U jeku rata između Austrije i Venecije, 1508. godine, Rakalj (Ragkl, Rekel, Rachele...) osvojili su Mlečani pod vodstvom generala Damiana di Tarsija, ali ga nisu uspjeli zadržati. Nakon toga u ratnim su previranjima, ali i zbog neriješenih računa, mještani Mutvorana, podanici Venecije, angažirali gusara iz Muggie Zuan Mariju de Soldatisa koji je s morske strane napao drevni kaštel, osvojio ga i opljačkao. Osvajači su bili toliko gramzljivi da su, navodno, skinuli i brodom odnijeli čak i zvona crkvice sv. Agnije.

Kasnijim mirovnim ugovorima Rakalj i Barban dolaze pod mletačku upravu, a Venecija ih 1536. prodaje braći Loredan. S obzirom na izrazito loše stanje starog kaštela, Loredani napuštaju drevnu utvrdu i u sadašnjem Raklju grade palaču. (Z. S.)

Stari Rakalj (by Z. Strahinja)

Ostaci Starog Raklja (snimio Zvjezdan STRAHINJA)

forsinisteznali @ 20:43 |Komentiraj | Komentari: 0
…da je dio pulskog obrambenog sustava u Prvom svjetskom ratu činila i zapreka, odnosno lanac razvučen preko Fažanskog kanala, od Peroja do brijunskih otoka.

S obzirom na to da je austrougarska mornarica ulaz u Pulski zaljev čuvala minskim poljem zapadno od Brijuna i Pule, postojala je bojazan od prodora neprijateljskih brodova kroz Fažanski kanal, unatoč brojnim fortifikacijskim objektima na tom potezu. Morskom barijerom otklonjena je i ta opasnost, barem u slučaju većih brodova, a njeni ostaci, točnije stupovi preko kojih se rastezao lanac, i danas se mogu vidjeti na molu perojske plaže Martulina kod malog aerodroma za hidroavione. (Z. S.)

forsinisteznali @ 20:40 |Komentiraj | Komentari: 0
…da je posljednji »preživjeli« brod austrougarske ratne mornarice 44-metarska jahta »Istranka«, porinuta 1896. pod imenom »Ossero« u Trstu. Bila je u privatnom vlasništvu nadvojvode Karla Stjepana, a tri je godine kasnije prodana ratnoj mornarici - tada mijenja ime u »Dalmat«. Nadvojvoda Franjo Ferdinand na svoje sudbonosno i posljednje putovanje u Sarajevo krenuo je iz Pule do Metkovića upravo »Dalmatom«, a nakon atentata njegovo tijelo, i tijelo supruge, istim je brodom prevezeno do ušća Neretve gdje ih je preuzeo slavni brod »Viribus Unitis«.

Nakon Prvog svjetskog rata u sastavu mornarice Kraljevine SHS i Jugoslavije brod nosi naziv »Vila«, za talijanske okupacije »Fata«, nakon 1945. zove se »Orjen«, a pod imenom »Istranka« bio je poznat kao brod-restoran u splitskoj luci.

Brod je posljednja dva desetljeća privezan u Vranjicu kod Splita i prepušten zubu vremena. Nekoliko pokušaja da ga otkupe privatne osobe, propalo je, a nakon 2000. godine zaustavljena je prodaja inozemnim vlasnicima zbog njegovog povijesnog značaja. Godine 2007., uslijed nemara i nebrige, oplata »Istranke«, privezana uz mol, popustila je, a nekad elitna jahta nasjela je na morsko dno. (Z. S.)

istranka

"Istranka" u Vranjicu prije potonuća

forsinisteznali @ 20:31 |Komentiraj | Komentari: 0
…da u srpnju u Puli sunce dnevno sja prosječno oko jedanaest sati! Zahvaljujući maloj naoblaci i dugim danima srpanj je najsunčaniji mjesec u godini, a najčešće i najtopliji. Najviša srpanjska srednja mjesečna temperatura u Puli zabilježena je 2003. godine i iznosila je 26,7 stupnjeva Celzija, tri iznad prosjeka, piše meteorolog Milan Sijerković. Dnevni rekord za Pulu je 36,5 stupnjeva izmjerenih 15. srpnja 1928., ali još je toplije bilo u Pazinu 27. srpnja 1983. - 38,2 stupnja Celzija. (G. P.)

forsinisteznali @ 20:29 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, lipanj 22, 2011
…da dužina istarske obale iznosi oko 445 kilometara. To je gotovo četvrtina ukupne hrvatske obale, u što nisu uračunate obalne linije otoka. (Z. S.)

forsinisteznali @ 11:01 |Komentiraj | Komentari: 0
…da su istarski ribari strahovali od »prekomorske« konkurencije s talijanskih područja u prošlosti jednako kao i danas, te su u više navrata kroz povijest posezali za raznim vidovima zaštite. U 18. su stoljeću u istarskom moru posebno poduzetni bili ribari iz Chioggie, a zbog zaštite ulova istarski su ribari u 19. stoljeću zahtijevali uvođenje dozvola koje bi se izdavale isključivo domaćim ribarima, i to za ribolov unutar pet nautičkih milja od obale. Godine 1821. austrijska je uprava prihvatila zahtjev, ali je »zaštićeni ribolovni pojas« suzila na samo milju od obale. (Z. S.)forsinisteznali @ 10:59 |Komentiraj | Komentari: 0
…da je lipanj u kopnenom dijelu Istre najgromovitiji mjesec u godini. U Pazinu, primjerice, ima prosječno osam, devet grmljavinskih dana, dakle, gotovo svaki treći. U priobalju je grmljavina rjeđa, u Puli prosječno šest dana, ali je svejedno zamjetljivija nego u svim ostalim mjesecima, uz iznimku kolovoza. Ona je, ističe meteorolog Milan Sijerković u »Istarskoj meteorološkoj škrinjici«, najčešće posljedica prisilnog dizanja toplijeg, rjeđeg zraka i njegovog sučeljavanja s hladnim, pri čemu nastaju debeli, uvis razvijeni oblaci, a u njima grmljavinski procesi. (G. P.)

forsinisteznali @ 10:46 |Komentiraj | Komentari: 0
…da se među istarskim gradovima, koji su srednjovjekovnim statutima za prekršitelje propisivali najrigoroznije kazne poput raznih vrsta smaknuća ili sakaćenja, jedino Umag mogao »pohvaliti« kaznom raščetvorenja. Ona podrazumijeva vezanje udova osuđenika za četiri konja koji ga rastežu, odnosno čereče na četiri strane, a provodila se dok ne bi nastupila smrt. Postupak izvršenja, pa time i agonija osuđenika, ovisno o njegovoj izdržljivosti, mogao je trajati i nekoliko dana. Takva je kazna bila predviđena isključivo za ubojice. (Z. S.)forsinisteznali @ 10:45 |Komentiraj | Komentari: 0
…da se u Istri šesti mjesec, lipanj, najčešće zove pomaj, pomajić (polazi poslije maja) te juni, jun (istrovenetski zugno, talijanski giugno), ali javljaju se i dva svetačka naziva - ivanjski i petrovski, po važnim katoličkim blagdanima koji su u ovom mjesecu. Riječ je, naravno, o Ivanji u čast rođenja sv. Ivana Krstitelja, 24. lipnja, te Petrovi koja se slavi 29. lipnja, blagdan sv. Petra i Pavla. (G. P.)

forsinisteznali @ 10:44 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, svibanj 23, 2011
…da su nadogradnje u obliku stošca uz brojne vodnjanske portale ili u mračnim kutovima podignute kako bi onemogućile napad iz zasjede. Očito su uske vodnjanske ulice s brojnim portunima, voltama, pasažima i slično pogodovale osobama s nečasnim namjerama koje bi mrak i skrivene kutke zgrada iskoristile za napad hladnim oružjem, bilo radi pljačke, bilo radi fizičkog obračuna. Ispunjavanjem »mrtvog kuta« kamenom i žbukom, portuni su dobili na preglednosti, a faktor iznenađenja sveden je na minimum. (Z. S.)"Pokriveni" kut portala bivšeg kapucinskog samostana u Vodnjanu (Z. STRAHINJA)

forsinisteznali @ 21:56 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
…da je istarske obalne gradove u svoje karte uvrstio i turski admiral, geograf i kartograf iz 15. i 16. stoljeća Piri Reis poznat kao posjednik, a vjerojatno djelom i autor mistične karte Novog svijeta. Ta potonja karta s početka 16. stoljeća na koži antilope detaljno i precizno prikazuje atlantsku obalu obje Amerike, čak i područja koja do tada nisu bila otkrivena. Najzagonetniji prikaz na Piri Reisovoj karti je obala na jugu za koju se nagađa da bi mogao biti Antarktik, i to bez ledenog pokrivača. U nekim slobodnijim povijesnim krugovima špekulira se da karta izvorno potječe iz Aleksandrijske knjižnice i prenosi saznanja drevnih, čak i nepoznatih civilizacija.

Piri Reisov prikaz jadranskih, pa i istarskih gradova, lišen je ikakve mistike, čistog je crteža, ali nepreciznih obrisa obale, bez ukrašavanja karakterističnog za zapadne autore. (Z. S.)

Piri Reis - Rovinj

Rovinj na karti admirala Piri Reisa

forsinisteznali @ 21:52 |Komentiraj | Komentari: 0
… da iako Peroj na jugu Istre i selo Peroj kod Grožnjana dijele isto ime, etimologija im nije zajednička. Korijen Peroja na vodnjanskom području vjerojatno potječe od kamena ili stijene (latinski »petra«), a može se odnositi na krški krajolik, materijal za gradnju, kamenolome, pa čak i brojne antičke i srednjovjekovne ruševine na tom području. U Rižanskom placitu iz 804. godine spominje se kao Casale Petriolo, a kroz povijest se ime mijenjalo u Petroro i Pedrolo.

Grožnjanski se pak Peroj, prema publicistu Dariju Alberiju, u prošlosti spominjao kao Praetoriolum, odnosno mali pretorium - šator rimskih vojskovođa. Na mjestu današnjeg Grožnjana, naime, u antici je postojao rimski tabor. (Z. S.)

Peroj kod Grožnjana (Danilo Memedović)

Peroj kod Grožnjana (Danilo MEMEDOVIĆ)

forsinisteznali @ 21:46 |Komentiraj | Komentari: 0
…da je vjerojatno prvu zabilježenu koordiniranu ekološku akciju po Istri osmislio u ljeto 1623., a proveo u djelo u zimi iste godine rašporski kapetan Andrea Contarini. Zbog općeg lošeg stanja u zapuštenom i prljavom Novigradu, Poreču i Puli, pokrenuo je akcije čišćenja i uređivanja mjesta za što je zadužio određeni broj »dobrovoljaca«.

Iako je Contarini naveo da su ljudi pokazali veliku spremnost i raspoloženje za ostvarivanje tog plana, kako piše Miroslav Bertoša u »Istra: Doba Venecije«, eko-akcija je rezultirala snažnim otporom, posebno seoskog stanovništva predodređenog za radove. Intencija da se gradovi na obali održe čistim, zdravim i ugodnim za život, uskoro je pala u vodu, a ulice su se već kroz koju godinu opet ispunile smećem i kužnim zrakom. (Z. S.)

novigrad

Novigrad u 17. stoljeću

forsinisteznali @ 21:40 |Komentiraj | Komentari: 0
…da svibanj zna biti hladan mjesec, a Milan Sijerković u »Istarskoj meteorološkoj škrinjici« donosi podatak da je 2. svibnja 1962. u Pazinu zabilježena temperatura od -2,5 stupnjeva Celzija.

Ispod ništice zabilježena je temperatura tijekom svibnja 1970. godine čak četiri puta. Te se godine i u Puli (2. svibnja) spustila na svega +2 stupnja. S druge strane, 29. svibnja 2005. u Pazinu se živa digla na 31, a u Puli na čak 31,6 stupnjeva Celzija. (G. P.)

forsinisteznali @ 21:36 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, travanj 4, 2011
...da premanturski zvonik, građen kroz nekoliko faza u 19. stoljeću, osim neuobičajenog oblika karakterizira i dvojna funkcija - crkvena i vojna. Zvonik nešto niži od 30 metara na vrhu je imao veliki drveni jarbol za signalizaciju s brodovima na putu od pulske luke u Kvarner i obrnuto. Naknadno je drveni jarbol zamijenjen čeličnim. Komunikacija se, čitamo Ivana Paulettu u knjizi »Premantura«, odvijala zastavicama i svjetlosnim signalima. Na vrhu crkve nalazila se i kućica za vojnika te dalekozor na fiksnom postolju. Uz dvorište stare škole još se može vidjeti jedna od tri alke na koje se vezao konop kojim je učvršćen jarbol. (Z. S.)

Premantura (Alojz Orel)

Premanturu i tovara snimio je legendarni Alojz Orel

forsinisteznali @ 21:17 |Komentiraj | Komentari: 0
...da se najmanja ulica u Istri nalazi u Vodnjanu – kraća je od 20 metara, a široka tek 80-ak centimetara. Ulicom se pak naziva jer je u prošlosti imala i svoje ime - Sv. Jakova. Poznata je priča iz doba Austrije da je jednog lopova zatečenog u krađi na obližnjoj placi jurio korpulentni žandar. Lopov je za bijeg iskoristio usku ulicu, u kojoj se žandar u trku jednostavno zaglavio. (Z. S.)

Ulica Sv. Jakova u Vodnjanu (Z. Strahinja)

(snimio Z. STRAHINJA)

forsinisteznali @ 21:04 |Komentiraj | Komentari: 0
...da su se početkom 14. stoljeća komuni Sveti Lovreč i Vrsar sporili oko područja uz Lim, kao što se ni danas ne mogu dogovoriti o administrativnoj granici. No, prije sedam stoljeća u spor se upleo i porečki biskup, koji je polagao pravo na limski feud. Zanimljivo, biskupija je argumente vezala za donacije istarske grofice Acike i njene majke Vilpurge iz 11. stoljeća, čija se grobnica, po predaji, nalazila upravo na granicama limskog feuda. Jednako kao što je danas osporena autentičnost dokumenata o donacijama, tako je i poznato da su Acika i Vilpurga zapravo pokopane u jednom bavarskom samostanu. (Z. S.)

forsinisteznali @ 21:02 |Komentiraj | Komentari: 0
...da je Rabac kod Labina ime najvjerojatnije dobio po otoku Rabu, odnosno Rabljanima koji su u toj uvali imali posjede, a ne po vrapcima kako to kazuje lokalna legenda. U kasnijem srednjem vijeku prezime Rabac nije bilo prisutno na Labinštini, ali su česti bili De Arbe (od Raba), a tada se ni uvala Rabac nije tako nazivala. Naziv se u oba slučaja počinje pojavljivati u 16. stoljeću, i to kao Rabaz i Rabatz. Zanimljivo, danas u Rapcu ne živi niti jedan Rabac, mada je prezime još uvijek prisutno na Labinštini. (Z. S.)

Rabac

forsinisteznali @ 20:59 |Komentiraj | Komentari: 0